Зразок письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

КП “Дирекція замовника”

вул.  Гетьмана Мазепи, 185,  м. Івано-Франківськ, 76026

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

що проживає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________;

е-mail:___________

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України “Про доступ до публічної інформації” щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

(підпис)

«____» __________ 20__ р. _________ ________________

(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)